CERERE DE OFERTĂ privind realizarea achiziției pentru furnizare consumabile incubator literatură

Anunțuri / comunicate Decembrie 29, 2020

CERERE DE OFERTĂ privind realizarea achiziției pentru furnizare consumabile incubator literatură

Protopopiatul II Iasi, cu sediul în mun. Iași, Str. Cronicar Ion Neculce nr.36, jud. Iași, vă invită să transmiteți o propunere financiară pentru Furnizare consumabile atelier literatură, necesare a fi realizate și derulate în cadrul proiectului transfrontalier  2SOFT/1.1/187 “Educație pentru dezvoltarea abilităților în domeniile creative și de producție de pe ambele părți ale Prutului

Caracteristicile tehnice minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de atribuire a contractului de achiziție și formularele tip se regăsesc în documentația atașată. 

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 04.01.2021